Koło języka angielskiego

Zainteresowani uczniowie na zajęciach zapoznają się z nowym słownictwem, korzystają z gier słownikowych. Biorą udział w organizowaniu obchodów świąt przybliżających kulturę i historię krajów anglojęzycznych.