wydarzenia

 

Szkoła Podstawowa nr 39 dla Dzieci Słabosłyszących, Niesłyszących i z Afazją
im. Marii Góralówny

43-300 Bielsko-Biała, ul. Kamienicka 11A, tel./fax (033) 812 53 08
e-mail: sekretariat@sp39.fc.pl, www.sp39.fc.pl

NIP 547-187-88-39

 

Nauczyciele:

Aleksandra Wojdylak - suropedagog, oligofrenopedagog, neurologopeda: a.wojdylak@sp39.fc.pl

Ewa Wresiło - surdopedagog, oligofrenopedagog, polonista: e.wresilo@sp39.fc.pl

Monika Zaremba - surdopedagog, oligofrenopedagog, anglista: m.zaremba@sp39.fc.pl

Danuta Uniwersał - surdopedagog, oligofrenopedaog, informatyk, matematyk: d.uniwersal@sp39.fc.pl

Mirosław Szymura - surdopedagog, oligofrenopedagog, wuefista: m.szymura@sp39.fc.pl

Joanna Skowron - surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta psychopedagogiczny: j.skowron@sp39.fc.pl

Urszula Michalska - surdopedagog, pedagog: u.michalska@sp39.fc.pl

Bernadeta Owsianka - surdopedagog, katecheta: b.owsianka@sp39.fc.pl

Alina Marek - surdopedagog, oligofrenopedagog, biolog, WDŻ: a.marek@sp39.fc.pl

Ewa Mazur - surdopedagog, oligofrenopedagog: e.mazur@sp39.fc.pl

Magdalena Krummel - surdopedagog: m.krummel@sp39.fc.pl

Iwona Leraczyk - surdopedagog, logopeda: i.leraczyk@sp39.fc.pl

Agata Klimkowska - surdopedagog, oligofrenopedagog, polonista: a.klimkowska@sp39.fc.pl

Wiesława Błaszcz-Drużkowska - surdologopeda: w.druzkowska@sp39.fc.pl

Iwona Greń - surdopedagog, oligofrenopedagog, matematyk: i.gren@sp39.fc.pl

Daria Biernat-Cudak - surdopedagog, oligofrenopedagog, plastyk: d.cudak@sp39.fc.pl

Hanna Bemben - psycholog: h.bemben@sp39.fc.pl

Agata Bergel-Załucka - surdopedagog, tyflopedagog:a.zalucka@sp39.fc.pl

Katarzyna Uryga - surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta SI:k.uryga@sp39.fc.pl

Marcin Pytlowany - surdopedagog, oligofrenopedagog, muzyk, informatyk: informatyk@sp39.fc.pl