Poza nauką i pracą, bierzemy również udział
w różnorodnych formach działalności charytatywnej.