Biofeedback

Terapia biofeedbacku czyli biologicznego sprzężenia zwrotnego, jest nowoczesną metodą terapeutyczną stosowaną od kilku lat w naszej szkole. Celem terapii jest przywrócenie prawidłowej równowagi fizjologicznej organizmu człowieka. Trening działa na zasadzie uczenia się i zdobywania nowych umiejętności - można go nazwać „aerobikiem mózgu”.
Podczas treningu można:
1. podnieść zdolność koncentracji i uwagi,
2. poprawić pamięć operacyjną,
3. zmniejszyć poziom doznawanego stresu,
4. nauczyć się kontrolować swoją impulsywność i wybuchy złości,
5. poprawić funkcje mowy i czytania,
6. podnieść nastrój,
7. poprawić twórcze myślenie

Trening dostosowany jest do indywidualnych potrzeb ucznia w ramach niepłatnych zajęć dodatkowych aż do osiągnięcia zaplanowanego celu.