Zajęcia wykorzystujące alternatywne metody komunikacji.

W naszej szkole oprócz nauki mowy stosowane są różnorodne metody poprawiające komunikację dziecka z otoczeniem. Uczniowie mają możliwość nauki języka migowego.
Elementy języka migowego są również w wielu przypadkach wykorzystywane jako formy ćwiczeń koordynacyjnych; stosowane podczas zajęć zabawy paluszkowe lub słowno-ruchowe
z wykorzystaniem znaków migowych nie ograniczają rozwoju mowy, a wielu przypadkach wspomagają komunikację.
Dzieci mające trudności w posługiwaniu się mową mogą uczyć się komunikacji za pomocą piktogramów PCS.