Logopedia

Wszyscy uczniowie naszej szkoły objęci są pomocą logopedyczną.
Program zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego ucznia. Zajęcia logopedyczne mają na celu korygowanie wad mowy i artykulacji, poszerzanie i utrwalanie słownictwa, rozwijanie sprawności językowej i komunikacyjnej.