Zajęcia słuchowe i koło taneczne

Zajęcia słuchowe rozwijają ogólną słuchową percepcję dziecka. Uwrażliwiają na odbiór mowy, muzyki i dźwięków otoczenia z uwzględnieniem ich dynamiki, barwy, ekspresji, wysokości, tempa i akcentu.

W czasie zajęć koła tanecznego dzieci uczą się różnych tańców, poznają układy choreograficzne. Mają możliwość występowania na scenie przed szerszą publicznością.
Mogą wtedy zaprezentować swoje umiejętności taneczne, wzmacniać swoje poczucie wartości, rozwijać się artystycznie.