Pedagog szkolny

Uczniowie i rodzice naszej szkoły mogą liczyć na pomoc pedagoga szkolnego. Pedagog diagnozuje uczniów, interweniuje w sytuacjach kryzysowych, wspiera rodziców i nauczycieli
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, udziela porad i konsultacji. Współpracuje
z pracownikami socjalnymi GOPS-u, MOPS-u, policją, sądami oraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczna nr 3 przy ulicy Słowackiego 45 w Bielsku – Białej.