Psycholog szkolny

W naszej szkole dzieci otoczone są opieką psychologa, który dba o ich prawidłowy rozwój społeczno – emocjonalny. Z uczniami odbywają się spotkania indywidualne lub grupowe mające na celu, przygotowanie ich do tego, by lepiej sobie radzili z rozwiązywaniem problemów, pozytywnie patrzyli na siebie, rozumieli siebie, kontrolowali emocje, konstruktywnie rozwiązywali konflikty z rówieśnikami, podnosili samoocenę.

Z porad psychologa mogą korzystać również rodzice.