Świetlica szkolna.

Uczniowie zarówno przed lekcjami jak i po lekcjach mogą korzystać
z zajęć świetlicowych. W miłej i przyjaznej atmosferze uczniowie mogą odrabiać zadania domowe, rozwijać swoje zdolności i zainteresowania. Mogą aktywnie spędzać czas w ogrodzie szkolnym – korzystać z kolorowego placu zabaw, boiska do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki.