Zajęcia z tyflopedagogiem

W ramach zajęć ćwiczymy wzrok. Rozwijamy umiejętności posługiwania się wzrokiem. Zwiększamy skuteczność wykorzystywania widzenia w codziennym życiu. Stosujemy ćwiczenia indywidualnie dobrane do możliwości psychofizycznych każdego z dzieci, by wspomagając rozwój widzenia prowadzić do zmian w funkcjonowaniu wzrokowym, a co za tym idzie w rozwoju poznawczym naszych wychowanków.