Bielsko-Biała 07.12.2020r

Zgodnie z § 5, pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostką budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym, Szkoła Podstawowa nr 39 dla Dzieci Słabosłyszących, Niesłyszących i z Afazją w Bielsku-Białej zamieszcza na swojej stronie internetowej www.sp39.fc.pl informację
o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.

WYKAZ MIENIA ZBĘDNEGO, ZUŻYTEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 39 DLA DZIECI SŁABOSŁYSZĄCYCH, NIESŁYSZĄCYCH I Z AFAZJĄ W BIELSKU-BIAŁEJ
Tabela nr 1


Lp.

Nr inwentarzowy

Nazwa środka trwałego

Cena jedn.
(zł)

Data zakupu lub wpisu do ewidencji

Dokument przychodu (faktura, rachunek itp.)

Il.

Przyczyna likwidacji

1

KS-1 Dz III/11/8

Komputer serwer

4249,18

28.12.2006

Protokół 2140-B/11/06

1

Brak możliwości aktualizacji i pracy.

2

KS-1 Dz III/11/11

Komputer

1560,00

28.12.2006

Protokół 2140-B/11/06

1

j.w.

3

KS-1 Dz III/11/12

Komputer

1560,00

28.12.2006

Protokół 2140-B/11/06

1

j.w.

4

KS-1 Dz III/11/13

Komputer

1560,00

28.12.2006

Protokół 2140-B/11/06

1

j.w.

5

KS-1 Dz III/11/14

Komputer

1560,00

28.12.2006

Protokół 2140-B/11/06

1

j.w.

6

KS-1 Dz III/11/15

Komputer

1560,00

28.12.2006

Protokół 2140-B/11/06

1

j.w.

7

KS-1 Dz III/11/17

Komputer

1560,00

28.12.2006

Protokół 2140-B/11/06

1

j.w.

8

KS-1 Dz III/11/18

Komputer uczniowski stacja robocza i DVD

1819,64

28.12.2006

Protokół 2140-B/11/06

1

j.w.

9

KS-1 Dz III/11/19

Skaner A4HP skanjet

250,00

28.12.2006

Protokół 2140-B/11/06

1

Uszkodzona lampa

10

KS-1 Dz III/11/1

głośniki

200,00

02.02.1996

2/96

1

Uszkodzona membrama

11

KS-1 Dz III/11/40

Komputer Actina Sierra (Sekap)

3522,12

04.10.2013

Protokół przekazania PT 68/2013

1

Brak możliwości aktualizacji i pracy.

12

KS-1 Dz III/11/41

Komputer Actina Sierra (Sekap)

3522,12

04.10.2013

Protokół przekazania PT 68/2013

1

j.w.

13

KS-1 Dz III/11/42

Komputer Actina Sierra (Sekap)

3522,12

04.10.2013

Protokół przekazania PT 68/2013

1

j.w.

14

KS-1 Dz III/11/43

Komputer Actina Sierra (Sekap)

3522,12

04.10.2013

Protokół przekazania PT 68/2013

1

j.w.

15

KS-1 Dz III/11/44

Komputer Actina Sierra (Sekap)

3522,12

04.10.2013

Protokół przekazania PT 68/2013

1

j.w.

16

KS-1 Dz III/11/45

Komputer Actina Sierra (Sekap)

3522,12

04.10.2013

Protokół przekazania PT 68/2013

1

j.w.

17

KS-1 Dz VIA/3/1

Komplet wypoczynkowy 2-osobowy

130,00

03.12.1991

r-ek 455/91

1

Złamana skrzynia

18

KS-1 Dz VIB/31/3

Kserokopiarka biz hub 163

1660,50

02.04.2012

FV/400/2012

1

zużyty

19

KS-1 Dz VIB/26/1

Faks laserowy Panasonic KX-FL613

1018,81

15.11.2010

FV/1122/2010

1

Uszkodzona płyta główna

20

KS-1 Dz III/10F/20

Moduł bazowy interfejsu COBRA

2845,04

28.12.2006

Protokół 2140-B/09/06

1

zużyty

21

KS-1 Dz III/10F/22

Wzmacniacz sygnałów fizjologicznych

2818,20

28.12.2006

Protokół 2140-B/09/06

1

zużyte

22

KS-1 Dz III/10F/23-25

Czujnik temperatury NiCr-Ni

509,96

28.12.2006

Protokół 2140-B/09/06

3

zużyte

23

KS-1 Dz III/10F/21

Młoteczek do wywoływania impulsu

764,94

28.12.2006

Protokół 2140-B/09/06

1

zużyte

24

KS-1 Dz III/10F/46

Moduł COBRA3 biologia

4187,04

16.01.2007

Protokół 2140-B/01/07

1

zużyte

25

KS-1 Dz III/10F/36

z-w do pomiaru stężenia gazów trujących w powietrzu

3690,50

16.01.2007

Protokół 2140-B/01/07

1

zużyte

26

KS-1 Dz III/10F/38-39

z-w do badania biologicznego wód

1355,42

16.01.2007

Protokół 2140-B/01/07

2

zużyte

27

KS-1 Dz III/10F/50

z-w do badania fiz. elem. wód

1596,98

16.01.2007

Protokół 2140-B/01/07

1

zużyte

28

KS-1 Dz III/10F/37, 49

z-w do badania gleb

1596,98

16.01.2007

Protokół 2140-B/01/07

2

zużyte

29

KS-1 Dz III/10F/41,44

z-w TESS Biologia 1

791,78

16.01.2007

Protokół 2140-B/01/07

2

zużyte

30

KS-1 Dz III/10F/28-30,48

z-w TESS Biologia 2

1503,04

16.01.2007

Protokół 2140-B/01/07

4

zużyte

31

KS-1 Dz III/10F/31-33, 35

z-w TESS Biologia 3 mikroskopia

1006,50

16.01.2007

Protokół 2140-B/01/07

4

zużyte

32

KS-1 Dz III/10C/8

Moduł interfejsu Cobra 3 COM-UNIT

2791,36

16.01.2007

Protokół 2140-B/01/07

1

zużyte

33

KS-1 Dz III/10C/10

Moduł wiatromierza

1019,92

16.01.2007

Protokół 2140-B/01/07

1

zużyte

34

KS-1 Dz III/10C/14-15

Moduł wyświetlacza COBRA 3

2335,08

16.01.2007

Protokół 2140-B/01/07

2

zużyte

35

KS-1 Dz III/10C/12

Czujnik ciśnienia absolutnego COBRA 3

1113,86

16.01.2007

Protokół 2140-B/01/07

1

zużyte

36

KS-1 Dz III/10C/13

Moduł higrometru do COBRA

858,88

16.01.2007

Protokół 2140-B/01/07

1

zużyte

37

KS-1 Dz III/10C/9,18

Zasilacz do przyrządów 0…12V

1019,92

16.01.2007

Protokół 2140-B/01/07

2

zużyte

38

KS-1 Dz III/10C/16

Miernik przenośny

1596,98

16.01.2007

Protokół 2140-B/01/07

1

zużyte

39

KS-1 Dz III/10C/17

Miernik przenośny temperatury 2xNiCr-Ni

1596,98

16.01.2007

Protokół 2140-B/01/07

1

zużyte

40

KS-1 Dz III/10C/5

Sonda do pomiaru temperatury

644,16

28.12.2006

Protokół 2140-B/09/06

1

zużyte

41

KS-1 Dz III/10E/3

Liczydło z tabliczką magnetyczną

911,38

28.12.2006

Protokół 2140-B/09/06

1

zużyte

42

KS-1 Dz III/10M/3

Trudne litery

619,09

28.12.2006

Protokół 2140-B/09/06

1

zużyte

43

KS-1 Dz III/10H/3

Zwoje historii – ciągłość epok

1724,19

28.12.2006

Protokół 2140-B/09/06

1

zużyte

44

KS-1 Dz III/7/7

Kalendarze kołowe

5311,25

28.12.2006

Protokół 2140-B/09/06

1

zużyte

45

KS-1 Dz III/7/25

Ekologiczna pracownia kształtowania wyobraźni

4281,53

28.12.2006

Protokół 2140-B/09/06

1

zużyte

46

KS-1 Dz III/7/9-11

Koła skojarzeń

1156,68

28.12.2006

Protokół 2140-B/09/06

3

zużyte

47

KS-1 Dz III/7/13-14

Scena z wyobraźnią

1400,90

28.12.2006

Protokół 2140-B/09/06

2

zużyte

48

KS-1 Dz III/7/3

stojak obrotowy z zestawem kart

1084,18

28.12.2006

Protokół 2140-B/09/06

1

zużyte

49

KS-1 Dz III/7/19

Dynamiczne piktogramy

5728,00

28.12.2006

Protokół 2140-B/09/06

1

zużyte

50

KS-1 Dz III/10F/7-8

z-w do obserwacji bezkręgowców

509,96

28.12.2006

Protokół 2140-B/09/06

2

zużyte

51

KS-1 Dz III/7/1

Dynamiczne zbiory- elem. do gier auto.

1005,06

28.12.2006

Protokół 2140-B/09/06

1

zużyte

52

KS-1 Dz III/7/2

Kalendarz pogody

523,82

28.12.2006

Protokół 2140-B/09/06

1

zużyte

53

KS-1 Dz VIA/23/1-5

Tablica do nauczania początkowego

14,90

03.02.1992

Protokół  przekazania IV LO

5

zużyte

54

KS-1 Dz VIA/23/14

Tablica magnetyczna - duża

330,20

06.12.1999

r-ek 0154/99

1

zużyte

55

KS-1 Dz VIA/23/16

Tablica magnetyczna - zielona

320

15.12.2000

0236/00

1

zużyte