Gimnazjum nr 18 dla Dzieci Niesłyszących
im. Marii Góralówny

Od roku szkolnego 1999/2000 nie jesteśmy już tylko Szkołą Podstawową. Powstało także Gimnazjum.
Stąd też i Zespół Szkół dla Dzieci Niesłyszących.

Gimnazjum podobnie jak Szkoła Podstawowa jest publiczną szkołą specjalną z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Kamienickiej 11a.
W szkole uczą się dzieci z wadą słuchu z Bielska-Białej i okolic, które za pomocą specjalnych metod nauczania zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje do życia w środowisku pełnosprawnych.
Szkoła nie posiada internatu. Dzieci wychowują się w domach rodzinnych.
Gimnazjum nasze obecnie posiada jeden oddział: Klasę II.