Od roku 2006 szkoła nasza uczestniczy w akcji „Pola Nadziei”.
Pola Nadziei to organizowana od 12 lat kampania zbierania funduszy na rzecz opieki dla osób terminalnie chorych.

Celem programu jest edukacja i uwrażliwianie ludzi, a przede wszystkim nas, młodych, na los osób terminalnie chorych oraz pozyskiwanie funduszy na działalność Hospicjum.

Nasza szkoła, angażując się w akcję ogólnopolską, w szczególny sposób wspiera inicjatywę lokalną, powstałą przy parafii NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej. Od 4 lat inicjatywę Pól Nadziei prowadzi i podtrzymuje tu Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne.

Szczegółowe informacje na temat  działalności Stowarzyszenia można znaleźć tutaj: http://stowarzyszeniehospicyjne.webpark.pl/

Inicjatorką naszych działań na rzecz akcji była w naszej szkole od samego początku nasza katechetka siostra Bernadeta Owsianka. Wraz z paniami: Aliną Marek, Joanną Skowron i Anną Bodzek przygotowują i pomagają nam organizować wszystkie przedsięwzięcia związane z akcją i pozyskiwaniem funduszy na rzecz chorych, potrzebujących naszej pomocy.
Regularnie relacjonujemy i dokumentujemy nasze działania na naszej stronie internetowej.

Od początku działalności prowadzimy również kronikę, w której zawarte są najważniejsze wydarzenia i dokumenty, potwierdzające naszą działalność, związane z akcją.

 

Pola Nadziei 2006-2007

W roku szkolnym 2006/2007 nasza szkoła po raz pierwszy przystępuje do akcjiPola Nadziei.
Pola Nadzieito doroczna kampania zbierania funduszy na rzecz domów opieki dla osób terminalnie chorych.W ramach akcji planujemy:

1.we wrześniu: zdobyć wiadomości na temat akcji Pola Nadziei, dowiedzieć się, jaki jest jej cel, a także dowiedzieć się jak najwięcej o ludziach cierpiących, potrzebujących naszej pomocy.
2.w październiku:zainaugurować akcję Pola Nadziei w naszej szkole oraz posadzić cebulki żonkili – symboli nadziei.
3.w grudniu:wykonać świąteczne upominki dla podopiecznych Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego w Bielsku – Białej
4.w styczniu:w ramach pomocy finansowej dla hospicjum wystosować apel do firm i instytucji o przekazanie 1% podatku na rzecz bielskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego.
5.w marcu:ogłosić konkurs plastyczny na plakat o tematyce związanej z akcją
6.w kwietniu: przeprowadzić na terenie szkoły akcję „Dzień Żonkila”
7.w czerwcu:przeprowadzić aukcję kwiatów w celu pozyskania funduszy dla pełnienia opieki hospicyjnej.

Nasze uczestnictwo w akcji Pola Nadziei postanowiliśmy rozpocząć od pogadanki w klasach VI SP i II gimnazjum mającej na celu przybliżenie akcji:
Uczniowie samodzielnie wyszukiwali w dostępnych im źródłach informacji na temat hospicjów i nieuleczalnych chorób.
Na podstawie materiałów zgromadzonych przez uczniów przygotowana została gazetka tematyczna, związana z zagadnieniami chorób i opieki nad chorymi.

13 październikaodbyła się w Gimnazjum nr 10 w Bielsku – Białej oficjalna inauguracja akcji Pola Nadziei. Akcję zainaugurował prezydent miastaJacek Krywult.

Na uroczystej inauguracji tegorocznej akcji obecni byli również reprezentanci naszej szkoły.

Otrzymaliśmy regulamin akcji oraz cebulki żonkili, które posadzimy na naszym szkolnym poletku.

19 października – inauguracja akcji Pola Nadziei w naszej szkole:
Podczas spotkania, inaugurującego akcję w naszej szkole, dowiedzieliśmy się więcej o samej akcji oraz o opiece nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi.
Wspólnie wykonaliśmy plakat, przedstawiający żonkila - kwiat symbolizujący nadzieję, przypominający o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki.
Zasadziliśmy też na naszym szkolnym poletku cebulki żonkili – zakwitną wraz z nadejściem wiosny.

Marsz „Pola Nadziei”

Marszem ulicami naszego miasta zakończyła się tegoroczna edycja akcji „Pola Nadziei”, w której w tym roku szkolnym po raz pierwszy braliśmy udział, włączając się w różnego rodzaju akcje, kwesty i inne formy pomocy na rzecz budowy stacjonarnego hospicjum w Bielsku.

1 czerwca z żonkilami – symbolami nadziei, przeszliśmy ulicami miasta spod kościoła NMP pod Ratusz, gdzie w obecności Prezydenta Miasta, p. J. Krywulta, przedstawicieli parlamentu i europarlamentu nastąpił finał tegorocznej akcji.
Doceniono pracę i wysiłek wszystkich szkół, które włączyły się w akcję – otrzymaliśmy nagrody, a nasze opiekunki: p. A. Marek, p. J. Skowron i s. Bernadeta – dyplomy za udział w akcji.
Najważniejsze jednak jest to , że udało się wspólnie zebrać pieniądze – kolejny mały wkład na budowę hospicjum w Bielsku – Białej.

POLA NADZIEI 2007/2008

Już drugi z kolei rok przystępujemy do akcji „Pola Nadziei”. Tegoroczną akcję zainaugurowaliśmy, podobnie jak w roku ubiegłym - 19 października – wspólnym spotkaniem i przypomnieniem idei akcji.
Wspólnie rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób możemy pomóc nieuleczalnie chorym, potrzebującym opieki i wsparcia osobom.

Rozrasta się nasze żonkilowe poletko – rozrasta się też zakres naszej wiedzy o osobach chorych, o hospicjach. Chcemy też aby, w miarę naszych skromnych możliwości poszerzał się też zakres naszych działań na rzecz chorych osób, potrzebujących naszego wsparcia i pomocy. Być może, jako mała szkoła nie zdziałamy wiele, ale wiemy też, że każda pomoc jest potrzebna. Będziemy w tym roku, podobnie jak w ubiegłym, organizować różne działania, konkursy, współuczestniczyć w akcjach związanych z „Polami Nadziei” w naszym mieście…

Chcemy po prostu pomagać!

Kiermasz Wielkanocny

W ramach akcji "Pola Nadziei", zorganizowaliśmy, wzorem ubiegłego roku, stoisko na kiermaszu parafialnym, wystawiajc na nim prace naszych uczniów.Już od kilku lat fundusze zbierane w ten sposób zasilają konto Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego.
Uczniowie naszej szkoły przygotowali w tym roku palmy, kartki świąteczne i małe baranki z masy solnej, które w Niedzielę Palmową Kasia Niemczyk i siostra Bernadeta sprzedawały na kiermaszu przy parafii NMP Królowej Polski. Udało się zebrać 364 złote
Pieniądze przeznaczone zostały na potrzeby Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego w Bielsku-Białej.

Kolejny finał całorocznej akcji „PÓL NADZIEI”.

6 czerwca wzięliśmy udział w uroczystym zakończeniu tegorocznej akcji. Po mszy świętej w Kościele NMP, ulicami miasta przemaszerowaliśmy w żonkilowym pochodzie pod Ratusz, gdzie w obecności przedstawicieli Sejmu i Władz Miasta, pani Grażyna Chorąży z Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego podsumowała tegoroczną akcję.

Jesteśmy jedną z 76 szkół, które angażują się w akcję pomocy dla Stowarzyszenia. Mimo, że jesteśmy niewielką szkołą, staramy się włączać w ruch hospicyjny w miarę naszych możliwości. I choć to nie najważniejsze – jesteśmy również w tych skromnych działaniach zauważani i doceniani.

Już teraz zastanawiamy się, co można zrobić w przyszłym roku.

 

Pola Nadziei 2008-2009

Tradycyjnie już przystępujemy do tegorocznej edycji akcji  „Pola Nadziei”. Już posadziliśmy tegoroczne cebuli żonkili >>>. Chcemy stale poszerzać naszą wiedzę na temat możliwości pomocy osobom chorym, które potrzebują opieki hospicyjnej. Bo to nieprawda, że nic nie możemy! Będziemy brać udział w konkursach i prelekcjach, związanych z tą tematyką.

W miarę naszych możliwości chcemy też nadal finansowo wspierać Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne. Planujemy organizować kiermasze świąteczne przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy, z których dochód przeznaczymy na pomoc finansową dla celów Stowarzyszenia.

A w maju – też już tradycyjnie – przemaszerujemy ulicami miasta w Marszu Nadziei.

 

Kiermasz Wielkanocny

W dniach 5 i 6 kwietnia odbywał się, zorganizowany przez s. Bernadetę Owsiankę i uczniów naszej szkoły KIERMASZ WIELKANOCNY, z którego dochód przeznaczony w całości został wsparcie budowy stacjonarnego hospicjum prowadzonej przez Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne.
W niedzielę (5 kwietnia) była możliwość zakupienia świątecznych dekoracji w parafii NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej (przed i po każdej mszy świętej).
Kwestowaliśmy wraz z naszymi kolegami z Gimnazjum nr 10 i Szkoły Podstawowej nr 27.
W poniedziałek (6 kwietnia) po raz pierwszy zorganizowany został również kiermasz na terenie naszej szkoły po to, aby w akcję mogli się również włączyć ci, którzy mieszkają poza Bielskiem.
Oprócz świątecznych ozdób i dekoracji można było również zakupić broszki-żonkile, które są symbolem akcji oraz przeznaczone na cel charytatywny przez siostry salwatorianki ręcznie wykonane torebki i różańce w ozdobnym etui.

 

Finał tegorocznej akcji "Pola Nadziei"

1 czerwca spotkaliśmy się z naszymi kolegami i koleżankami ze szkół naszego miasta i gminy, którrzy biorą udział w akcji "Pola Nadziei," na corocznym podsumowaniu naszej działalności.

Po uroczystej mszy świętej, kóra odbyła się w kościele NMP Królowej Polski, prezes Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego – pani Grażyna Chorąży przedstawiła efekty naszej pracy. Następnie wyróżniono szkoły, tóre najaktywniej włączyły się do pracy na rzecz hospicjum. My również zostaliśmy docenieni i uhonorowani nagrodą oraz dyplomami uznania dla wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy pomagają nam w szkole szerzyć ideę hospicyjną i koordynują nasze działania.

 

Pola Nadziei 2009-2010

W tym roku zaczęliśmy naszą działalność 22 października.

Uroczysta inauguracja kolejnego roku akcji „Pola nadziei”rozpoczęła się nabożeństwem ekumenicznym w Kościele NMP Królowej Polski, po którym wszystkie uczestniczące w akcji szkoły, również my, otrzymały cebule żonkili.

Niestety, na początku roku szkolnego stwierdziliśmy z żalem, że nasze szkolne poletko, które od lat już rozrastało się coraz bardziej - nie tylko wiosną ciesząc oczy, ale przede wszystkim świadcząc o naszym zaangażowaniu w działalność na rzecz akcji – uległo zniszczeniu, ze względu na trwające w ogrodzie prace remontowe.

A zatem w tym roku musieliśmy zacząć jakby od początku. Najważniejsze, że nam się chciało(!!!) i że mieliśmy już sporo doświadczenia, nie tylko w sadzeniu żonkili.

Pierwszy ważnym punktem naszych tegorocznych działań był Kiermasz Bożonarodzeniowy

jest organizowany w naszej szkole od kilku już lat i stał się tradycją. Odbywa się zawsze w jedną z grudniowych przedświątecznych, a atmosfera przygotowań do kiermaszu i samego dnia kwesty jest niezapomniana. A efekt? Proszę bardzo! 463 zł 40 gr

O naszej akcji pisano nawet w Gazecie Wyborczej!

Kolejnym ważnym przedsięwzięciem był Kiermasz Wielkanocny, zorganizowany w Niedzielę Palmową w Kościele pw.NMP Królowej Polski w Bielsku- Białej.

A zebrane przez nas pieniądze to kwota:512 złotych

 W dniu 10 kwietnia 2008 r. Urząd Miasta przekazał Stowarzyszeniu budynek przy ul. Zdrojowej 10 w nieodpłatne użytkowanie z przeznaczeniem na stacjonarne hospicjum dla osób termalnie chorych.

Stacjonarne hospicjum pomieści 26 łóżek dla pacjentów. Hospicjum stacjonarne będzie nosiło imię Jana Pawła II.

11 kwietnia przedstawiciele władz naszego miasta oraz wszystkie szkoły, biorące udział w akcji „Pola Nadziei” zostali zaproszeni przez panią Grażynę Chorąży na uroczystą mszę świętą. Ksiądz Biskup Tadeusz Rakoczy wraz z Biskupem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. Pawłem Anweilerem, odprawili mszę świętą w kościele NMP królowej Polski.

Po mszy ksiądz Biskup dokonał poświęcenia działki pod budowę  hospicjum stacjonarnego.

  

Na podsumowaniu akcji, jakie co roku ma miejsce w czerwcu, zostaliśmy wyróżnieni za naszą działalność na rzecz akcji. Dziękujemy wszystkim: i tym – nauczycielom i wychowawcom, którzy nam cały czas pomagają, i tym wszystkim, którzy wspierają nasze działania, kupując nasze wytwory.