1. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły.
  2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  3. Skierowanie do szkoły dla dzieci zamieszkałych poza powiatem bielskim, wydane przez odpowiedniego starostę.